Medicína


Kategorie: Cukrovka Inzerce Aktuality 
19.březen 2018

Onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus – úplavice cukrová), nabývá ve světové populaci stále většího významu. V České republice jím trpí téměř 9 % z celkového počtu obyvatel, v Evropě 7 až 10 % podle regionů a v Asii, zejména Indii, je procento ještě vyšší. Z tohoto důvodu Indická vláda vyhlásila "boj s cukrovkou" jako vládní program a investovala finanční prostředky a čas do vývoje nového účinného prostředku na bylinném základě bez vedlejších účinků.


Kategorie: Cukrovka Inzerce Aktuality 
19.březen 2018

Za normálních okolností je hladina krevního cukru v krvi (glykémie) udržována ve velmi úzkém rozmezí. Nalačno u člověka bez diabetu glykémie nepřesáhne 5,6 mmol/l (obvykle ale ani neklesne pod 3,9 mmol/l) a po jídle stoupne maximálně o 2 mmol/l.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
16.březen 2018

Nové moderní léky mají pro pacienty významný přínos a často představují průlomové řešení léčebných potřeb pacientů, které dosavadní metody nedokázaly řešit vůbec nebo nedostatečně. Pacient by měl být léčen terapií, která je pro něj individuálně vybrána ošetřujícím lékařem jako nejlepší. Mnoho léků, a to i těch nejmodernějších a nejúčinnějších, však není hrazeno zdravotními pojišťovnami a někteří čeští pacienti tak čelí různým překážkám v přístupu k nim.


Kategorie: Aktuality 
15.březen 2018

Světový den spánku letos připadá na pátek 16. března a jeho sloganem je „Join the Sleep World, Preserve Your Rhythms to Enjoy Life!“. Vyhlašuje jej WHO (World Health Organisation) společně se Světovou spánkovou společností (World Sleep Association), v ČR tento den připomíná Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, která byla v loňském roce spoluorganizátorem Světového spánkového kongresu.  Poruchy cirkadiánního rytmu patří k nejvýznamnějším poruchám spánku a jejich výzkum byl oceněn v loňském roce i Nobelovou cenou za lékařství pro 3 americké vědce (Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young). Cena jim byla udělena za genetický Výzkum biologických rytmů lidského těla.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
15.březen 2018

Jak VZP postupuje při vracení částek nad limit doplatků za léky, jde-li o dítě, a kdy je termín jejich splatnosti? Odpovídá  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí.


Kategorie: Aktuality 
14.březen 2018

Konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami představují nejen přednášky, ale také výstavní část. Do ní se již přihlásily tři desítky vystavovatelů. Účastníci konference, která se uskuteční 7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha, se budou moci seznámit se širokou škálou kompenzačních pomůcek, aplikací, programů a projektů určených pro uživatele s nejrůznějším zdravotním postižením. Vedle již tradičních vystavovatelů bude mít v 18. ročníku konference premiéru také řada nových.


Kategorie: Aktuality 
14.březen 2018

Zelený zákal neboli glaukom je oční onemocnění, při kterém dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu. Tento nerv přenáší ze sítnice do mozku zrakové informace, a jeho poškození má za následek částečnou nebo dokonce úplnou ztrátu zraku. Glaukom se neprojevuje zakalením očních tkání, jako je tomu u šedého zákalu, jeho nebezpečí totiž spočívá v tom, že se rozvíjí zcela bez příznaků a hlavně bezbolestně. Díky včasnému zachycení onemocnění v jeho počátku lze však zhoršování zraku zabránit.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
13.březen 2018

V současné době velmi efektivní akutní intenzivní péče se začíná systematicky sledovat i syndrom postintenzivní péče. Hodnotí se výsledky následné intenzivní péče, dlouhodobé výsledky přežití a jeho kvality i údaje o následné mortalitě až do jednoho roku od původního kritického inzultu. Zatím není dostatek validních informací, jsou však nutné nejen medicínsky, ale jako podklady k zodpovědnému rozhodování i k ekonomicky racionálnímu hodnocení.


Kategorie: Aktuality 
13.březen 2018

Na otázky o funkci plic odpoví lidem od března 2018 farmaceuti ve vybraných lékárnách. Onemocnění plic jsou na celém světě druhou nejčastější příčinou úmrtí, v České republice mají ročně na svědomí přibližně desetinu všech úmrtí. Včasný záchyt a léčba by mohly tato hrozivá čísla zlepšit. Lidé příznaky často ignorují a nechají nemoc napáchat škody, které již nelze vrátit. Jenom u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) o své nemoci neví zhruba 450 000 Čechů, statisíce lidí netuší, že mají astma.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
12.březen 2018

Vědci z Laboratoře pro studium vzácných nemocí Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze objevili pod vedením doc. MUDr. Petry Liškové, M.D., Ph.D., a ve spolupráci s britským týmem z University College London mutaci genu  GRHL2 , jehož příčinou jsou  závažné vady oční rohovky – zadní polymorfní dystrofie typu 4.