Medicína


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
28.červenec 2017

Společnosti Boehringer Ingelheim počátkem června 2017 oznámila výsledky nových analýz z klinických hodnocení s přípravkem OFEV® (nintedanib) v léčbě idiopatické plicní fibrózy (IPF) na konferenci American Thoracic Society (ATS) v roce 2017. Abstrakta prezentovaná na konferenci podporují již doložená data o účinnosti a bezpečnosti přípravku a poskytují další důkazy o jeho vlivu na plicní funkce pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF). IPF postihuje přibližně 3 miliony pacientů na celém světě. Jedná se o vzácné a zničující onemocnění - medián předpokládané délky života po stanovení diagnózy je přibližně 2 až 3 roky.


Kategorie: Aktuality Žloutenka 
28.červenec 2017

Za léčbu pacientů s různými typy žloutenky vydala loni VZP dramaticky více peněz než v roce předchozím. Růst nákladů přesáhl čtvrt miliardy korun (zvýšení o 75 %). Hlavním důvodem je, že loni začala být pro klienty s hepatitidou typu C dostupná moderní biologická léčba. Tu VZP uhradila všem klientům, pro které byla podle lékařů přínosná a kteří splňovali indikační kritéria. Biologická léčba jednoho nemocného s uvedenou diagnózou přitom stojí více než milion korun. VZP zveřejňuje tyto údaje při příležitosti Světového dne hepatitidy, který připadá na pátek 28. července.


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
27.červenec 2017

Hradí pojišťovna očkování proti žloutence typu A u dětí? Chtěla bych nechat naočkovat dceru dřív, než začne chodit do školky, takže by mě také zajímalo, za jak dlouho vakcína proti onemocnění plně chrání. Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
27.červenec 2017

Anatom a antropolog z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) Mgr. Andrej Shbat, PhD., se podílí na unikátním vyšetřování mumií a kosterních pozůstatků z krypty pod kostelem sv. Vavřince v Chodově u Sokolova.


Kategorie: Aktuality 
26.červenec 2017

V červenci 2017 nastoupil na pozici výrobního ředitele - Production Director ve skupině PrimeCell Ing. Miloš Bělehrad. Bude odpovědný za vývoj nových produktů, řízení procesů výroby a distribuce. Ing. Miloš Bělehrad vystudoval VUT v Brně, obor Biomedicínské inženýrství, část studií absolvoval na technické univerzitě RWTH Aachen v Německu.

 


Kategorie: Aktuality 
26.červenec 2017

Oznámení:


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
25.červenec 2017

Má pacientovi, který je hospitalizován, předepsat jeho běžné léky jeho obvodní lékař? Dostane pak při odchodu z nemocnice recepty na léky, které tam nově začal brát? A kdo mu je bude po propuštění dál předepisovat? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
24.červenec 2017

Názorová podpora lékařem asistované smrti/ sebevraždy (dále PAS – physician assisted suicide) mezi lékaři zřejmě narůstá. Avšak ve státech, kde je legalizována, se k její realizaci osobně hlásí s vlastní aktivitou jen velmi málo lékařů.


Kategorie: Aktuality 
22.červenec 2017

Sekce mladých lékařů ČLK provedla na jaře 2017 rozsáhlý průzkum podmínek mladých lékařů v České republice. Průzkumu se zúčastnilo více než 2 000 lékařů do 35 let, což je více než pětina lékařů v této věkové kategorii. Průzkum probíhal během dvou měsíců v dubnu a květnu 2017. Sekce mladých lékařů ČLK děkuje všem jeho respondentům.


Kategorie: Aktuality 
21.červenec 2017

Narůstající tlak na pracovní výsledky, časté změny a nenadálé situace v práci jsou součástí profesního života. Přestože většina Čechů je v práci spokojená, obvykle neumí čelit změnám ve firmě. Nové metody a přístupy, moderní technologie nebo rozvoj firem, vytváří na zaměstnance tlak, aby byli ještě rychlejší, flexibilnější, produktivnější. Podle zjištění vzdělávací společnosti MgC Group se však Češi se změnami špatně vyrovnávají a neumí se v nových situacích orientovat.